Men’s Lips

สักปากผู้ชายงานสักปากเราผสมสีใหม่ทุกเคสครับ เป็นการ customized new shade เพื่อให้เข้ากับสีผิวของคนคนนั้นมากที่สุดครับ คุณภาพสีที่ใช้ก็สำคัญมากครับสำหรับผู้ชายต้องเป็นสีเนื้อกึ่งโปร่งแสงเท่านั้นครับ หากใช้เนื้อสีที่ไม่มีคุณภาพ หรือสีผสมโลหะหนักสีที่ได้จะเป็นเนื้อทึบซึ่งจะเหมือนผู้หญิงทาปากครับ

*คุณภาพสี

การเลือกสีที่เหมาะสมและเทคนิกที่ใช้ส่งผลให้ผลงานออกมาดูธรรมชาติไม่เป็นปื้นครับ