Men’s Eyebrows

สักคิ้วผู้ชายงานสักคิ้วผู้ชายแบบลายเส้น เป็นงานแค่ 2 มิติเท่านั้นครับ ทำหน้าที่เป็นเงาเส้นคิ้วจริง ไม่สามารถเหมือนคิ้วจริงได้ 100% ครับ โดยการใช้ลายเส้นจากการสักเข้าไปปะปนกับเส้นคิ้วจริงอย่างแนบเนียน หรือจะเรียกได้ว่าทำหน้าที่เป็นเงาของเส้นคิ้วจริงอีกที หากทำผิดวิธีคิ้วที่ตั้งใจจะให้ธรรมชาติ ก็อาจดำปื้นได้ครับ *คุณภาพสี การเลือกสีที่เหมาะสมและเทคนิกที่ใช้ส่งผลให้ผลงานออกมาดูธรรมชาติไม่เป็นปื้นครับ


Layered Men Brows


after
before

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Layered Men Brows

Layered Men Brows เป็นนวัตกรรมการสักคิ้วผู้ชายเลเยอร์ เสริมการสักคิ้วที่สร้างมิติโดยการใช้ทฤษฎีศิลปะอย่างการ painting เข้ามาร่วมด้วยครับ โดยเล่นกับแสงและเงา ความอ่อน ความเข้มของสีที่ใช้ลงมาสักแทรกบนคิ้วสลับกันไปมา โดยใช้สีที่มีค่าสีแตกต่างกัน เข้ม กลาง อ่อน มาสักแทรกลงบนคิ้วสลับทับกัน สร้างมิติให้กับคิ้ว ดูเหมือนคิ้วจริงจนยากที่จะแยกออก ไม่มีลักษณะเป็นปื้นดำ ไม่ดูไร้มิติมีความตื้น ความลึก ไม่แบนราบเหมือนการสักทั่วไป โดยเทคนิคนี้ Heart Attract พัฒนาขึ้นมาเพื่องานสักคิ้วผู้ชายโดยเฉพาะที่นี่ที่เดียวครับ ทำให้เกิดความตื้นลึก ไม่แบนแบบการใช้สีสักเดี่ยวแบบทั่วไปครับ

ช่างสักของเรานั้น มีความชำนาญ ผ่านการเรียนเฉพาะทางด้านการสักคิ้วผู้ชาย และด้านการเสริมความงามระดับสูงจากสถาบัน Jo & Mi South Korea มีความสามารถในการสักคิ้วผู้ชายออกมาได้สวยงาม เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในแขนงวิชาศิลปะ ทำให้การเลือกใช้สีของงานสักคิ้วผู้ชายให้เข้ากับสีขนคิ้วจริง อาจจะใช้สีที่เข้มกว่าหรืออ่อนกว่าเพื่อเพิ่มมิติ เพิ่มความเป็นธรรมชาติ และความสมจริงให้กับคิ้วได้อีกด้วย เพราะหากทำผิดวิธี ช่างขาดความชำนาญ และไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ เลือกสีงานสักไม่เข้ากับสีขนคิ้ว บางครั้งเลือกสีเข้มไป บางครั้งเลือกสีอ่อนไป ไม่ว่างานสักคิ้วผู้ชาย หรือสักคิ้วผู้หญิงที่ตั้งใจจะให้ดูเป็นธรรมชาติ ก็อาจดำปื้น และอาจจะดูไม่เนียนตาได้ครับ

*คุณภาพสี ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับ เหมือนจิตรกรกับพู่กัน การเลือกสีที่เหมาะสมในแง่ของคุณภาพ จะส่งผลต่อความคมชัดของงานสัก โดยเฉพาะงานสักคิ้วผู้ชายต้องมีความใส่ใจ และลงทุนกับสีที่ใช้เพื่อป้องกันการปื้นดำ หรือสีไม่ดูเป็นธรรมชาติ เมื่อผสานเข้ากับเทคนิกที่ใช้ จะส่งผลให้ผลงานออกมาดูธรรมชาติ ไม่ดูหลอกตา และไม่เป็นปื้นครับ

งานสักคิ้วผู้ชายที่นิยมดั้งเดิมมีกี่รูปแบบ

งานสักคิ้วผู้ชายจะช่วยคุณยังไงได้บ้าง