HARRIS RTIWISITH

หฤษฎ์ รติวิสิฐ

หฤษฎ์ รติวิสิฐ

ช่างสักและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้าน Style การแต่งตัวสำหรับคุณผู้ชาย


ประวัติการศึกษา


  • เทคนิคการสักเสริมความงามระดับสูงจากสถาบัน Jo & Mi South South Korea
  • ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบแฟชั่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลังจากจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นและความงามสักพัก ก่อนตัดสินใจศึกษาด้านการสักเสริมความงามอย่างจริงจังจึงค้นหาสถาบันจากหลายๆประเทศเพื่อให้ได้เทคนิคที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาส่วนนี้โดยที่เราตั้งต้นกับคำว่าธรรมชาติที่สุดเราไม่ได้เลือกสถาบันจากกระแสแต่เราเลือกจากความเป็น Original ของเค้าจนเจอสถาบันเก่าแก่ของเกาหลีใต้ เรียนจริง ทำจริง อย่างจริงจังตอบโจทย์คุณผู้ชายที่สุดครับ


certificatecertificate
certificate
certificate
certificate